terme،traduction،compétence،didactique
Plan du site au format XML

avancée

Archive PDF

terme،traduction،compétence،didactique

نور الدين بوخنوفة
إشكالية ترجمة المصطلح "مصطلح " الكفاءات" في المجال التعليمي أنموذجا"
 مجلة العلوم الاجتماعيةRevue des Sciences Sociales العدد 22 جوان 2016N°22 Juin 2016

Mots Clés