العقبات في رواية "كواليس القداسة" لسفيان زدادقة قراءة في العنوان وحواشيه
Plan du site au format XML

avancée

Archive PDF

N°13 Janvier 2011

العقبات في رواية "كواليس القداسة" لسفيان زدادقة قراءة في العنوان وحواشيه


pp : 89 - 98

هداية عيزل
  • Auteurs
  • Texte intégral

في طور التعديل

Pour citer ce document

هداية عيزل, «العقبات في رواية "كواليس القداسة" لسفيان زدادقة قراءة في العنوان وحواشيه »

[En ligne] ارشيف مجلة الآداب والعلوم الاجتماعيةArchive: Revue des Lettres et Sciences Sociales العدد 13 جانفي 2011N°13 Janvier 2011
Papier : pp : 89 - 98,
Date Publication Sur Papier : 2011-01-01,
Date Pulication Electronique : 2014-01-28,
mis a jour le : 14/01/2019,
URL : http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=954.