تراسل الحواس في ديوان عفيف الدين التلمساني الصوفي
Plan du site au format XML

avancée

Archive PDF

N°13 Janvier 2011

تراسل الحواس في ديوان عفيف الدين التلمساني الصوفي


pp : 99 - 110

فوراه زغدود
  • Auteurs
  • Texte intégral

في دور التعديل

Pour citer ce document

فوراه زغدود, «تراسل الحواس في ديوان عفيف الدين التلمساني الصوفي »

[En ligne] ارشيف مجلة الآداب والعلوم الاجتماعيةArchive: Revue des Lettres et Sciences Sociales العدد 13 جانفي 2011N°13 Janvier 2011
Papier : pp : 99 - 110,
Date Publication Sur Papier : 2011-01-01,
Date Pulication Electronique : 2014-01-28,
mis a jour le : 14/01/2019,
URL : http://revues.univ-setif2.dz/index.php?id=956.