Authorization
XML sitemapadvanced

Archive PDF

Informations pratiques

Authorization

عمر مخلوف
دور الترخيص الإداري في تحقیق التنمیة المستدامة للتراث الغابي في التشريع الجزائري
Administrative authorization as a preventive mechanism for the sustainable development of forest heritage in Algerian legislation

تاريخ الارسال: 27/10/2018 تاريخ القبول: 24/03/2019
 مجلةالآداب والعلوم الاجتماعيةRevue des Lettres et Sciences Sociales العدد 01 مجلد 16-2019N°01 Vol 16- 2019

keywords