Breakdown of genres
XML sitemapadvanced

Archive PDF

Informations pratiques

Breakdown of genres

صفيناز صالحي
إشكالية تجنيس قصيدة النثر في النقد العربي
The issue of gender prose poem in literary criticism

تاريخ الارسال: 08/02/2018 تاريخ القبول: 24/03/2019
 مجلةالآداب والعلوم الاجتماعيةRevue des Lettres et Sciences Sociales العدد 02 مجلد 16-2019N°02 Vol 16- 2019

keywords