Modernisation
XML sitemap

advanced

Archive PDF

Informations pratiques

Modernisation

محمد بن اعراب
تجربة الإدارة الالكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد الخدمة، وإشكالية التخلص من منطق التسيير التقليدي
 مجلةالآداب والعلوم الاجتماعيةRevue des Lettres et Sciences Sociales العدد 19 ديسمبر 2014N°19 Décembre 2014

Mots Clés