Communication interculturelle
XML sitemap

advanced

Archive PDF

Informations pratiques

Communication interculturelle

إيمان بهلول / كمال بوقرة
كفاءة الاتصال البينثقافي في المؤسسة
Intercultural Communication in the Enterprise

تاريخ الإرسال: 2018-09-15 تاريخ القبول: 2019-12-18
 مجلةالآداب والعلوم الاجتماعيةRevue des Lettres et Sciences Sociales العدد 04 مجلد 16-2019N°04 Vol 16- 2019

Mots Clés